Thứ tư, 1/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 1409

CV 1113/BGDĐT-GDTrH, HN ngày 30/03/2020 về việc Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020

Lưu ý:  Thầy cô chú ý các cụm từ "Không dạy", Không làm", Không thực hiện", "Khuyến khích học sinh tự làm,.." khi chỉ đạo cho kiểm tra. Các tổ và giáo viên lấy đủ điểm kiểm tra 15p và miệng cho HKII. Kiểm tra 1 tiết khi đi học lại sẽ thực hiện hoặc khi có chỉ đạo mới.

Nội dung diều chỉnh được thông báo theo từng tổ bộ môn, Thầy Cô và các em học sinh theo dõi theo file đính kèm.

1-toan_14202010.pdf 7-ngu_van_14202010.pdf

2-vat_ly_14202010.pdf 9-lich_su_14202010.pdf

3-hoa_hoc_14202010.pdf 9-dia_li_14202010.pdf

4-sinh_vat_14202010.pdf 10-gdcd_14202010.pdf

5-cong_nghe_14202010.pdf 11-tieng_anh_14202010.pdf

6-tin_hoc_14202010.pdf

 

 

 

 

 

Tác giả: MTT
Nguồn tin: HT Nguyễn Bảo Quốc

87