Chuẩn bị kiểm tra Học kỳ 1, năm học 2021-2022. Ban Giám hiệu và Thầy Cô trường THPT Gia Định xin chúc các em học sinh ôn tập thật tốt, tự tin và hoàn thành xuất sắc bài thi các môn học.
Thứ năm, 23/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 698

CV 1360/BGDĐT-GDTrH, Hà Nội ngày 22 tháng 4 năm 2020

Về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học kỳ 2 năm học 2019-2020

Tác giả: MTT
Nguồn tin: HT Nguyễn Bảo Quốc

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88