Chuẩn bị kiểm tra Học kỳ 1, năm học 2021-2022. Ban Giám hiệu và Thầy Cô trường THPT Gia Định xin chúc các em học sinh ôn tập thật tốt, tự tin và hoàn thành xuất sắc bài thi các môn học.
Thứ tư, 1/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 436

Thời khóa biểu thực hiện Dạy - Học online của GV và mỗi lớp giai đoạn tiếp theo, bắt đầu thực hiện từ 06/04/2020

Thầy Cô và các em học sinh tải thời khóa biểu về xem kỹ và thực hiện. Có thể tải từ VietSchool hoặc check mail của tổ bộ môn.

Tải TKB của Giáo viên: 1920hk2lan_online-gv_14202011.pdf

Tải TKB của Lớp:          1920hk2lan_online-lop_14202011.pdf

Tác giả: MTT
Nguồn tin: PHT-CM Khánh Vân

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88