Đã vào đợt kiểm tra Học kỳ 2, năm học 2021-2022. Ban Giám hiệu và Thầy Cô trường THPT Gia Định xin chúc các em học sinh ôn tập thật tốt, tự tin và hoàn thành xuất sắc bài thi các môn học.
Thứ năm, 7/3/2019, 0:0
Lượt đọc: 4866

Đề thi và đáp án kiểm tra Giữa học kỳ 2. Năm học 2018-2019

Đề thi và đáp án kiểm tra Giữa học kỳ 2. Năm học 2018-2019.

Học sinh tham khảo, rút kinh nghiệm làm bài và kiểm tra bài chấm.

 

Khối 10 :

10-1a-toan-de_ktghk2-20182019_73201923.pdf

10-1b-toan-dap_an_ktghk2-20182019_73201923.pdf

10-2a-ly-de_nc_ktghk2-20182019_73201923.docx

10-2b-ly-dap_an_nc_ktghk2-20182019_73201923.docx

10-2c-ly-de_cb_ktghk2-20182019_73201923.docx

10-2d-ly-dap_an_cb_ktghk2-20182019_73201923.docx

10-3a-hoa-de_nc_ktghk2-20182019_73201923.doc

10-3b-hoa-de_cb_ktghk2-20182019_73201923.doc

10-4a-sinh-de_ktghk2-20182019_73201923.docx

10-4b-sinh-dap_an-ktghk2-20182019_73201923.docx

10-5a-van-de_ktghk2-20182019_73201923.doc

10-5b-van-dap_an_ktghk2-20182019_73201923.doc

10-6a-anhvan-de_ktghk2-20182019_73201923.pdf

10-6b-anhvan-dap_an_ktghk2-20182019_73201923.pdf

 

Khối 11 :

11-1a-toan-de_ktghk2-20182019_73201923.pdf

11-1b-toan-dap_an_ktghk2-20182019_73201923.pdf

11-2a-ly-de_nc_ktghk2-20182019_73201923.docx

11-2b-ly-dap_an_nc_ktghk2-20182019_73201923.docx

11-2c-ly-de_cb_ktghk2-20182019_73201923.docx

11-2d-ly-dap_an_cb_ktghk2-20182019_73201923.docx

11-3a-hoa-de_nc_ktghk2-20182019_73201923.doc

11-3b-hoa-de_cb_ktghk2-20182019_73201923.doc

11-4a-sinh-de_ktghk2-20182019_73201923.doc

11-4b-sinh-dap_an-ktghk2-20182019_73201923.doc

11-5a-van-de_ktghk2-20182019_73201923.doc

11-5b-van-dap_an_ktghk2-20182019_73201923.doc

11-6a-anhvan-de_ktghk2-20182019-ma-132_73201923.pdf

11-6b-anhvan-dap_an_ktghk2-20182019_73201923.doc

 

Khối 12 :

12-1a-toan-de_ktghk2-20182019-ma_191_73201923.pdf

12-1b-toan-dap_an_ktghk2-20182019_73201923.pdf

12-2a-vat_ly-de_ktghk2-20182019-cb-123_73201923.pdf

12-2b-vat_ly-de_ktghk2-20182019-nc-567_73201923.pdf

12-2c-vat_ly-dap_an_ktghk2-20182019-cb-nc_73201923.pdf

12-3a-hoa-de_nc_ktghk2-20182019-ma132_73201923.pdf

12-3b-hoa-de_cb_ktghk2-20182019-ma568_73201923.pdf

12-3c-hoa-dap_an-ktghk2-20182019-nc-cb_73201923.pdf

12-4a-sinh-de_nc-ktghk2-20182019-ma_641_73201923.pdf

12-4b-sinh-de_cb-ktghk2-20182019-ma_341_73201923.pdf

12-4c-sinh-dap_an_-nc-cb-ktghk2-20182019_73201923.pdf

12-5a-van-de_ktghk2-20182019_73201923.doc

12-5b-van-dap_an_ktghk2-20182019_73201923.doc

12-6a-anhvan-de_ktghk2-20182019_73201923.pdf

12-6b-anhvan-dap_an_ktghk2-20182019_73201923.docx

Tác giả: MTT
Nguồn tin: Tổ CM

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88