Đã vào đợt kiểm tra Học kỳ 2, năm học 2021-2022. Ban Giám hiệu và Thầy Cô trường THPT Gia Định xin chúc các em học sinh ôn tập thật tốt, tự tin và hoàn thành xuất sắc bài thi các môn học.
Thứ ba, 11/1/2022, 20:16
Lượt đọc: 16659

Tập hợp đề thi và đáp án Kiểm tra Học kỳ 1, năm học 2021-2022

Vào lúc 17g00 ngày 20/01/2022, nhà trường sẽ công bố điểm trên VietSchool, Các em kiểm tra bài làm của minh với đáp án để biết điểm chấm đúng hay không và đăng ký phúc khảo trực tuyến, hạn chót 23g00

Khối 10

 Stt   Môn thi   Đề thi   Đáp án 
 1  Toán toan-10_171202221.pdf toan-10-dapan_171202221.pdf
 2  Lý

vatly-10_12120229.pdf

vatly-10cl_12120229.pdf

   vatly-10th1_12120229.pdf   

vatly-10th3_12120229.pdf

vatly-10th3_12120229.pdf

vatly-10-dapan_12120229.pdf

 

 

 

 

 3  Hóa

hoa-10tn_171202221.pdf

hoa-10xh_171202221.pdf

hoa-10th1_171202221.pdf

hoa-10th2_171202221.pdf

hoa-10th3_171202221.pdf

hoa-10tn-dapan_171202221.pdf

hoa-10xh-dapan_171202221.pdf

  hoa-10th1-dapan_171202221.pdf  

hoa-10th2-dapan_171202221.pdf

hoa-10th3-dapan_171202221.pdf

 4  Sinh sinh-10_141202214.pdf sinh-10-dapan_141202214.pdf
 5  Văn

 van-10_12120228.pdf

van-10cv_12120228.pdf

 van-10th1_12120228.pdf   

van-10th2_12120228.pdf

van-10th3_12120228.pdf

  dap_an_-_van10_12120228.pdf

 

 

 

 

 6  Sử lichsu-10_141202214.pdf su-10-dapan_17120229.pdf
 7  Địa dia-10_12120229.pdf dia-10-dapan_12120229.pdf
 8  GDCD gdcd-10_12120228.pdf gdcd-10-dapan_12120228.pdf
 9  Anh văn    anh-10-ma-901_181202217.pdf    anh-10-dapan_181202217.pdf


Khối 11

 Stt   Môn thi   Đề thi   Đáp án 
 1  Toán toan-11_171202221.pdf toan-11-dapan_171202221.pdf
 2  Lý

ly-11_171202221.pdf

ly-11th1_171202221.pdf

ly-11th2_171202221.pdf

ly-11th3_171202221.pdf

ly-11-dapan_171202221.pdf

 

 

 

 3  Hóa

hoa-11nc_121202215.pdf

hoa-11cb_121202215.pdf

hoa-11th1_121202215.pdf

hoa-11th2_121202215.pdf

hoa-11th3_121202215.pdf

hoa-11nc-dapan_121202215.pdf

hoa-11cb-dapan_121202215.pdf

hoa-11th1-dapan_121202215.pdf

hoa-11th2-dapan_121202215.pdf

hoa-11th3-dapan_121202215.pdf

 4  Sinh sinh-11_141202214.pdf sinh-11-dapan_141202214.pdf
 5  Văn

van-11_12120228.pdf

van-11cv_12120228.pdf

   van-th123_12120228.pdf   

   dap_an_-_van11_12120228.pdf   

 

 

 6  Sử su-11_121202215.pdf su-11-dapan_17120229.pdf
 7  Địa dialy-11_141202215.pdf dialy-11-dapan_141202215.pdf
 8  GDCD   gdcd-11_12120228.pdf     gdcd-11-dapan_12120228.pdf  
 9  Anh văn    anh-11-ma-911_181202217.pdf    anh-11-dapan_181202217.pdf


Khối 12

 Stt   Môn thi   Đề thi   Đáp án 
 1  Toán toan-12-ma-101_15120229.pdf    toan-12-dapan-moi_151202214.pdf   
 2  Lý

   vatly-12tn-ma-201_131202219.pdf   

vatly-12xh-ma-205_131202219.pdf

vatly-12-dapan_131202219.pdf
 3  Hóa

hoa-12nc-301_18120228.pdf

hoa-12cb-305_18120228.pdf

hoa-12dapancacmade_18120228.pdf
 4  Sinh

sinh-12tn-ma-401_151202214.pdf

sinh-12xh-ma-405_151202214.pdf

sinh-12-dapan_151202216.pdf
 5  Văn    van-12_12120228.pdf       dap_an_-_van12_12120228.pdf   
 6  Sử su-12-ma-501_181202211.pdf su-12-dapan_181202211.pdf
 7  Địa dia-12-ma-601_131202219.pdf dia-12dapan_131202219.pdf
 8  GDCD

gdcd-12tn701_12120228.pdf

gdcd-12xh-705_12120228.pdf   

gdcd-12-dapan_12120228.pdf
 9  Anh văn  anh-12-ma-801_181202212.pdf anh-12-dapan_181202212.pdf


Tác giả: Quản trị viên
Nguồn tin: MTT

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88