Đã vào đợt kiểm tra Học kỳ 2, năm học 2021-2022. Ban Giám hiệu và Thầy Cô trường THPT Gia Định xin chúc các em học sinh ôn tập thật tốt, tự tin và hoàn thành xuất sắc bài thi các môn học.
Thứ năm, 5/10/2017, 0:0
Lượt đọc: 650

Các văn bản pháp quy liên quan đế việc hình thành và phát triển của trường THPT Gia Định ngày nay

Các văn bản pháp quy liệt kê theo thời gian :

1. Quyết định quốc lập hóa trường Tư thục Nguyễn Duy Khang.

    (qd01-trang1_510201711.tif - qd01-trang2_510201711.tif)

2. Danh sách công nhận PTTH Thạnh Mỹ Tây là 1 trong 33 trường PTTH đầu tiên của Thành phố sau ngày 30/04/1975. (qd02_510201711.tif)

3. Quyết định thành lập trường Phổ thông cấp II, III Gia Định.

    (qd03-trang1_510201711.tif - qd03-trang2_510201711.tif)

4. Quyết định đổi tên trường Phổ thông cấp II, III Gia Định thành trường Phổ thông Trung học Gia Định.

    (qd04-trang1_510201711.tif - qd04-trang2_510201711.tif)

5. Quyết định đổi tên trường Phổ thông Trung học Gia Định thành trường Trung học Phổ thông Gia Định. (qd05-trang1_510201711.tif - qd05-trang2_510201711.tif - qd05-trang3_510201711.tif)

Tác giả: MTT
Nguồn tin: MTT

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88