Đã vào đợt kiểm tra Học kỳ 2, năm học 2021-2022. Ban Giám hiệu và Thầy Cô trường THPT Gia Định xin chúc các em học sinh ôn tập thật tốt, tự tin và hoàn thành xuất sắc bài thi các môn học.
Thứ tư, 1/9/2021, 23:21
Lượt đọc: 845

Thông báo danh sách học sinh các lớp khối 11 và 12 năm học 2021-2022

Các em học xem danh sách lớp của mình, chuẩn bị Khai giảng và vào Teams của lớp để nhận TKB và học online

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 VÀ 12 CỦA TRƯỜNG THPT GIA ĐỊNH NĂM HỌC 2021-2022

 

File thứ 1: k11-01-ct_192021232613.pdf
File thứ 2: k11-02-cl_192021232613.pdf
File thứ 3: k11-03-ch_192021232613.pdf
File thứ 4: k11-04-ctin_192021232613.pdf
File thứ 5: k11-05-cv_192021232613.pdf
File thứ 6: k11-06-ca_192021232613.pdf
File thứ 7: k11-07-t_192021232613.pdf
File thứ 8: k11-08-l_192021232613.pdf
File thứ 9: k11-09-hs_192021232613.pdf
File thứ 10: k11-10-tntc1_192021232613.pdf
File thứ 11: k11-11-tntc2_192021232613.pdf
File thứ 12: k11-12-tntc3_192021232613.pdf
File thứ 13: k11-13-tn1_192021232613.pdf
File thứ 14: k11-14-tn2_192021232613.pdf
File thứ 15: k11-15-tn3_192021232613.pdf
File thứ 16: k11-16-tn4_192021232613.pdf
File thứ 17: k11-17-xh1_192021232613.pdf
File thứ 18: k11-18-xh2_192021232613.pdf
File thứ 19: k11-19-xh3_192021232613.pdf
File thứ 20: k11-20-th1_192021232613.pdf
File thứ 21: k11-21-th2_192021232613.pdf
File thứ 22: k11-22-th3_192021232613.pdf
File thứ 23: k12-01-ct_192021232613.pdf
File thứ 24: k12-02-cl_192021232613.pdf
File thứ 25: k12-03-ch_192021232613.pdf
File thứ 26: k12-04-ctin_192021232613.pdf
File thứ 27: k12-05-cv_192021232613.pdf
File thứ 28: k12-06-ca_192021232613.pdf
File thứ 29: k12-07-t_192021232613.pdf
File thứ 30: k12-08-l1_192021232613.pdf
File thứ 31: k12-09-l2_192021232613.pdf
File thứ 32: k12-10-hs_192021232613.pdf
File thứ 33: k12-11-tntc1_192021232613.pdf
File thứ 34: k12-12-tntc2_192021232613.pdf
File thứ 35: k12-13-tn1_192021232613.pdf
File thứ 36: k12-14-tn2_192021232613.pdf
File thứ 37: k12-15-tn3_192021232613.pdf
File thứ 38: k12-16-tn4_192021232613.pdf
File thứ 39: k12-17-tn5_192021232613.pdf
File thứ 40: k12-18-xh1_192021232613.pdf
File thứ 41: k12-19-xh2_192021232613.pdf
File thứ 42: k12-20-xh3_192021232613.pdf
File thứ 43: k12-21-xh4_192021232613.pdf
File thứ 44: k12-22-xh5_192021232613.pdf
Tác giả: Quản trị viên
Nguồn tin: Giáo vụ

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88