Đã vào đợt kiểm tra Học kỳ 2, năm học 2021-2022. Ban Giám hiệu và Thầy Cô trường THPT Gia Định xin chúc các em học sinh ôn tập thật tốt, tự tin và hoàn thành xuất sắc bài thi các môn học.
Thứ tư, 28/7/2021, 21:30
Lượt đọc: 221

Thông báo về việc phát - trả hồ sơ lớp 12 năm học 2020-2021

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT GIA ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2021

 

THÔNG BÁO

PHÁT TRẢ HỒ SƠ LỚP 12 NĂM HỌC 2020 - 2021

 

Căn cứ chỉ đạo của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phòng chống dịch bệnh và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo về kì thi tốt nghiệp THPT năm 2021,

Căn cứ công văn 2121/SGDĐT-KTKĐ ngày 26/7/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện chuyển phát Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời và hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI),

Căn cứ kế hoạch năm học 2020 – 2021 của trường THPT Gia Định và tình hình thực tế công tác phòng chống dịch bệnh,

Trường THPT Gia Định thông báo về việc phát trả hồ sơ khối 12 (năm học 2020 – 2021) sau khi có kết quả tốt nghiệp như sau:

 1. Các loại hồ sơ phát trả sau khi có kết quả tốt nghiệp:
 • Học bạ trung học cơ sở (THCS) (nếu có): bản chính
 • Học bạ trung học phổ thông: bản chính
 • Bằng tốt nghiệp THCS: bản chính
 • Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời: bản chính.
 • Giấy chứng nhận kết quả thi Tốt nghiệp THPT: 01 bản chính
 • Giấy chứng nhận nghề, học sinh giỏi, giải thể thao (nếu có): bản chính
 • Các loại giấy tờ khác (nếu có)
  1. Từ ngày 28/7/2021 đến 01/8/2021, học sinh thực hiện đăng ký nhận phát trả hồ sơ qua Hệ thống bưu điện (tại trang web bcci.hcm.edu.vn), chọn mục Phiếu điểm. Học sinh phải đăng ký người nhận là học sinh (không nhận thay) và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin. Nhà trường không tiếp nhận đối với các trường hợp đăng ký thông tin sai.
  2. Ngay khi đầy đủ hồ sơ, nhà trường sẽ gửi cho học sinh qua hệ thống bưu điện. Chậm nhất là ngày 02/8/2021 hoàn thành phát trả (theo CV 2121/SGDĐT-KTKĐ).
  3. Nhà trường không chịu trách nhiệm với các trường hợp đăng ký qua bưu điện sau ngày 01/8/2021 hoặc đăng ký thông tin sai dẫn đến việc hồ sơ nhập học của học sinh bị chậm trễ.
  4. Thời gian giao hồ sơ đến học sinh phụ thuộc vào hệ thống bưu điện. Học sinh trả phí chuyển phát do bưu điện quy định tại thời điểm đăng ký và các khoản phí thu hộ (nếu có). Học sinh thường xuyên kiểm tra mã số đăng ký để biết tình trạng.
  5. Các trường hợp đặc biệt:
 • Đối với các học sinh đăng ký phúc khảo: học sinh có thể lựa chọn đăng ký nhận hồ sơ trước hoặc sau khi có kết quả phúc khảo. Trường hợp hồ sơ được gửi đi trước khi có kết quả phúc khảo, học sinh phải đăng ký nhận giấy báo kết quả phúc khảo qua bưu điện thêm lần nữa.
 • Đối với các học sinh đăng ký thi Tốt nghiệp đợt 2: chỉ đăng ký sau khi có kết quả tốt nghiệp (theo dõi thông báo của trường)
 • Đối với các học sinh muốn nhận trực tiếp hồ sơ tại trường: nhà trường không giải quyết phát trả trực tiếp tại trường cho đến khi có chỉ đạo mới về phòng chống dịch.
 • Các trường hợp đặc biệt khác: nhà trường và học sinh trao đổi trực tiếp để thống nhất hình thức phát trả (số điện thoại văn phòng: 028 38991086)
  1. Phụ huynh và học sinh vui lòng hoàn tất các khoản thu còn thiếu (nếu có) trước khi nhận hồ sơ.
  2. Các lưu ý khác:
 • Bằng tốt nghiệp THPT (bản chính) sẽ được phát sau (khi có thông báo của trường).
 • Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp chỉ có 01 bản duy nhất, dùng để nộp xác nhận nhập học tại trường đại học.

Trên đây là thông báo về việc phát trả hồ sơ lớp 12. Kính đề nghị phụ huynh, học sinh đọc kỹ và làm đúng thông báo.

 

 

 

 

Nơi nhận:

- BGH

- GVCN khối 12

- Phụ huynh và học sinh khối 12

- Văn phòng, BBT website

- Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Ngọc Khánh Vân

 

Tác giả: MTTQuản trị viên
Nguồn tin: BGH

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88