Chuẩn bị kiểm tra Học kỳ 1, năm học 2021-2022. Ban Giám hiệu và Thầy Cô trường THPT Gia Định xin chúc các em học sinh ôn tập thật tốt, tự tin và hoàn thành xuất sắc bài thi các môn học.
Thứ ba, 14/12/2021, 17:59
Lượt đọc: 153

Thông tin tuyển bổ sung học sinh vào lớp 10 chương trình tích hợp năm học 2021-2022

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ  CHÍ  MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 3286/SGDĐT-GDTrH

Về tuyển bổ sung học sinh vào lớp 10

chương trình tích hợp năm học 2021-2022

                             

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2021


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT.

Căn cứ Quyết định số 5695/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt đề án “Dạy và học các môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam” tại các trường công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Căn cứ Công văn số 1544/GDĐT-TrH ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện đề án “Dạy và học các môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam” ở cấp trung học phổ thông.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn giáo dục chương trình tích hợp hiện nay ở các trường có lớp tích hợp, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kế hoạch tuyển sinh bổ sung học sinh chương trình Tích hợp lớp 10 như sau:

1/ Chỉ tiêu tuyển sinh tại các trường như sau:

 • THPT Nguyễn Hữu Huân: 13
 • THPT Nguyễn Thị Minh Khai: 9
 • THPT Bùi Thị Xuân: 26
 • THPT Gia Định: 23
 • THPT chuyên Lê Hồng Phong: 15
 • THPT Lương Thế Vinh: 10

  2/ Đối tượng và điều kiện dự thi:

  1. Đối tượng dự thi:
 • Học sinh các trường công lập đã hoàn thành xong chương trình học kỳ 1 lớp 10 (không chuyên) năm học 2021 - 2022.
 • Có nguyện vọng thi vào các lớp tích hợp của một trong các trường trên.
  1. Điều kiện dự thi:
   • Học lực cuối học kỳ 1 năm lớp 10 năm học 2021 - 2022 xếp loại từ Khá trở lên.
   • Hạnh kiểm xếp loại Tốt.
   • Điểm trung bình các môn học: Toán học, Vật Lý, Hóa học, Sinh học và tiếng Anh từ 7,5 trở lên.

  3/ Hồ sơ dự thi:

 • Đơn xin dự thi tuyển bổ sung vào lớp 10 tích hợp (theo mẫu của trường) nộp tại trường muốn dự thi. Có cam kết đủ điều kiện dự thi.
 • Bảng điểm cuối học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 có đóng dấu xác nhận của lãnh đạo trường.

  4/ Nội dung thi và thời gian làm bài:

 • Học sinh làm một bài thi của môn thi tích hợp đã đăng ký trong thời gian 90 phút.
 • Nội dung thi: theo chương trình học kỳ 1 lớp 10.

  5/ Điều kiện trúng tuyển:

 • Học sinh có điểm thi từ 6,0 trở lên (thang điểm 10) và có đầy đủ điều kiện dự thi, hồ sơ hợp lệ.
 • Trường hợp số học sinh trúng tuyển vào một trường nhiều hơn chỉ tiêu của trường đó thì Sở GDĐT sẽ lấy điểm từ cao xuống cho đến đủ chỉ tiêu.

  6/ Thời gian tổ chức:

 • Từ ngày nhận được văn bản, lãnh đạo các trường THPT phổ biến kế hoạch đến học sinh khối 10 và đăng ký dự thi.
 • Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai tiếp nhận đơn dự thi trong thời gian từ 03/01/2022 đến hết ngày 14/01/2022.
 • Ngày 19/01/2022: Thí sinh đến trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai để nhận thẻ dự thi.
 • Ngày thi: 20/01/2022 tại trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Thí sinh có mặt lúc 7g00.

Sau khi nhận được văn bản này, đề nghị Hiệu trưởng các trường THPT thực hiện theo đúng theo kế hoạch trên./.

Nơi nhận:

 • Như trên;
 • Lưu: VP, Phòng GDTrH (Lộc).
                                                          

GIÁM ĐỐC

Đã

Nguyễn Văn Hiếu


Đơn đăng ký tuyển sinh vào đây để tảidon-tuyen-bo-sung-lop-10-tich-hop_1412202118.docx

Điều chỉnh ngày thi tuyển BS lớp Tích hợp3552-dieu-chinh-ngay-thi-lop-tich-hop101220211503_1412202118.pdf

Thông báo đầy đủ3286-tuyen-bo-sung-lop-10-tich-hop25112021141932_1412202118.pdf

Tác giả: Quản trị viên
Nguồn tin: Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.HCM

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164