Đã vào đợt kiểm tra Học kỳ 2, năm học 2021-2022. Ban Giám hiệu và Thầy Cô trường THPT Gia Định xin chúc các em học sinh ôn tập thật tốt, tự tin và hoàn thành xuất sắc bài thi các môn học.
Thứ ba, 31/8/2021, 20:47
Lượt đọc: 1904

Thông tin xếp lớp 10 năm học 2021-2022

THÔNG TIN XẾP LỚP 10

1. Học sinh đậu chuyên: học đúng lớp môn chuyên

2. Xếp lớp cận chuyên: Không tuyển cận chuyên do đã đủ sĩ số

 1. NV1: CTin chỉ có 4 hs, nhận hết
 2. NV1: Tích hợp có 3 hs, nhận hết, 1 hs vào TH2 và 2hs vào TH3

3. Xếp lớp nguồn:

 • Lớp nguồn Tự nhiên: đối với nguồn Hóa Sinh, do có một số HS chỉ nhập 1 trong 2 môn Hóa Sinh nên nếu HS nào nhập đủ 2 môn thì chọn 1 môn có điểm TB cao nhất.

  (Điểm TB môn xét lớp nguồn × 2) + TS10 + Điểm ưu tiên (của trưởng).

  1. Lớp 10T: điểm tuyển ≥ 45,5
  2. Lớp 10L: có 25 học sinh đăng ký, nhận hết, xin gọi đt PH nguồn Toán bổ sung 10L từ số 42 đến 60

  Các học sinh đk lớp nguồn Toán không đạt, có diểm xét 45,5 > điểm tuyển Toán ≥ 45,0 được nhăn tin gợi ý chuyển qua 10L, không đồng ý sẽ trả về NV thường để xếp lớp

  1. Lớp 10HS: điểm tuyển ≥ 45,5
 • Lớp nguồn Xã hội:

((Văn + Anh)×2) + TS10 + Điểm ưu tiên (của trường).

 1. Lớp 10XH1: điểm tuyển ≥ 62,6
 2. Lớp 10XH2: 62,6 > điểm tuyển ≥ 60,6

Xếp lớp TN-TATC:

● Điểm ưu tiên (UTTATC): Có HB TATC +2; Có bằng tiếng Anh: +1

Tính Điêm xét = Điểm TS10 + Toán + Anh + UTKK10 + UTTATC

 1. Lớp 10TNTC1: 50,4 ≥ điểm tuyển ≥ 46,5 có 41 học sinh
 2. Lớp 10TNTC2: 46,5 > điểm tuyển ≥ 44,9 có 41 học sinh
 3. Lớp 10TNTC3: 44,9 > điểm tuyểncó 43 học sinh

Xếp lớp thường:

 1. Số còn lại ban TN khong TATC chia đều điểm cho 2 lớp TN1 và TN2 mỗi lớp 50hs
 2. Số còn lại của Ban XH xếp XH3 có 38 học sinh

Cộng điểm ưu tiên vào điểm tổng với số điểm

 

Nội dung

Giải

Nhất

Giải

Nhì

Giải

Ba

Giải

Khuyến khích

Môn/lĩnh vực đạt giải kỳ thi học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật trùng với môn xét tuyển:

Các giải Quốc gia, Quốc tế

5

4

3

2

Các giải cấp Thành phố

4

3

2

 

Môn/lĩnh vực đạt giải kỳ thi học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật không trùng với môn xét tuyển:

Các giải Quốc gia, Quốc tế

3

2

1

0,5

Các giải cấp Thành phố

2

1

0,5

 

 

Danh sách xếp lớp 10

 

Tác giả: Quản trị viên
Nguồn tin: Mai Thanh Tịnh

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88