Chuẩn bị kiểm tra Học kỳ 1, năm học 2021-2022. Ban Giám hiệu và Thầy Cô trường THPT Gia Định xin chúc các em học sinh ôn tập thật tốt, tự tin và hoàn thành xuất sắc bài thi các môn học.
Thứ bảy, 6/7/2019, 0:0
Lượt đọc: 573

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công số 2832/BGDĐH-GDĐH về Hướng dẫn triển khai công tác xét tuyển ĐH, CĐSP, TCSP năm 2019

Tác giả: XN
Nguồn tin: MTT

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164