Ban Giám hiệu và Thầy Cô THPT Gia Định xin chúc tất cả các bạn học sinh 2k4 bước vào kì thi Tốt nghiệp THPT.QG 2022 thật bình tĩnh, tự tin, hoàn thành tốt nhất bài thi của mình.
Thứ bảy, 24/8/2019, 0:0
Lượt đọc: 476

Giới thiệu hoạt động ngoại khóa liên tổ SInh học - Địa lý, khối 10, năm học 2019-2020

Giới thiệu hoạt động ngoại khóa liên tổ SInh học - Địa lý, khối 10, năm học 2019-2020

Tác giả: Tổ SInh-Địa

87