Chuẩn bị kiểm tra Học kỳ 1, năm học 2021-2022. Ban Giám hiệu và Thầy Cô trường THPT Gia Định xin chúc các em học sinh ôn tập thật tốt, tự tin và hoàn thành xuất sắc bài thi các môn học.
Thứ bảy, 24/8/2019, 0:0
Lượt đọc: 438

Giới thiệu hoạt động ngoại khóa liên tổ SInh học - Địa lý, khối 10, năm học 2019-2020

Giới thiệu hoạt động ngoại khóa liên tổ SInh học - Địa lý, khối 10, năm học 2019-2020

Tác giả: Tổ SInh-Địa

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164