Chuẩn bị kiểm tra Học kỳ 1, năm học 2021-2022. Ban Giám hiệu và Thầy Cô trường THPT Gia Định xin chúc các em học sinh ôn tập thật tốt, tự tin và hoàn thành xuất sắc bài thi các môn học.
Thứ hai, 24/2/2020, 0:0
Lượt đọc: 285

VTV1-24: Những "phép thử" từ dịch bệnh COVID-19.

Nếu nhìn ở một góc độ tích cực hơn, thì dịch COVID-19 đang trở thành phép thử cho rất nhiều thành phần trong xã hội.

Tác giả: MTT (nguồn VTV24)

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164