Thứ hai, 24/2/2020, 0:0
Lượt đọc: 245

VTV1-24: Những "phép thử" từ dịch bệnh COVID-19.

Nếu nhìn ở một góc độ tích cực hơn, thì dịch COVID-19 đang trở thành phép thử cho rất nhiều thành phần trong xã hội.

Tác giả: MTT (nguồn VTV24)

86