Bước vào tuổi 18, học sinh khối 12 năm học 2021-2022 kính tri ân Cha Mẹ, Thầy Cô đã tạo điều kiện tốt nhất để chúng em có được hành trang vào đời
Tre xanhTranh biện
Văn nghệ - ĐôThông tin - Hướng nghiệp
KịchNhảy – Dance Group
Truyền thông trẻ - News RevolutionNhiếp ảnh – Illustris
Khoa học kỹ thuậtGhiền sách – Book Crush
Mỹ thuật – Art GroupVõ thuật
Vật lýHoá học
Tin họcAnh văn – Eclub
Sinh học – Bio Club

86