Chuẩn bị kiểm tra Học kỳ 1, năm học 2021-2022. Ban Giám hiệu và Thầy Cô trường THPT Gia Định xin chúc các em học sinh ôn tập thật tốt, tự tin và hoàn thành xuất sắc bài thi các môn học.
Chủ nhật, 26/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 272

Bài học bộ môn Công nghệ khối 11

Học sinh Khối 11 Gia Định download bài Công nghệ học và thực hiện theo yêu cầu của Tổ bộ môn

Tác giả: MTT
Nguồn tin: PHT-CM Khánh Vân

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88