Đã vào đợt kiểm tra Học kỳ 2, năm học 2021-2022. Ban Giám hiệu và Thầy Cô trường THPT Gia Định xin chúc các em học sinh ôn tập thật tốt, tự tin và hoàn thành xuất sắc bài thi các môn học.
Thứ bảy, 23/9/2017, 0:0
Lượt đọc: 1203

Quyết định thành lập CLB Kịch NH 2017-2018

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  TRƯỜNG THPT GIA ĐỊNH

                        ***

                                                      Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                      Bình Thạnh, ngày     tháng     năm

Số: … /QĐ-2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Công nhận Ban chủ nhiệm CLB Kịch năm học 2017-2018

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT GIA ĐỊNH

Căn cứ Điều lệ trường Trung học phổ thông

Xét đề nghị của CLB Kịch về danh sách Ban chủ nhiệm CLB

Quyết định:

Điều 1: Công nhận danh sách Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Kịch năm học 2017 – 2018  (danh sách đính kèm).

Điều 2: Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ có nhiệm vụ xây dựng Điều lệ, chương trình hoạt động đã đề ra nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, rèn luyện kĩ năng của học sinh.

Điều 3: CLB Kịch và các thành viên có tên ở điều 1 căn cứ quyết thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CLB Kịch

- Lưu 

                                             TM BAN GIÁM HIỆU

                                                 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

TRƯỜNG THPT GIA ĐỊNH

CÂU LẠC BỘ KỊCH

 

 

DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ

NĂM HỌC 2017 -2018

 

STT

HỌ TÊN

LỚP

GHI CHÚ

1

Phan Việt Linh

11D2

CHỦ NHIỆM

2

Trịnh Thị Bảo Ngọc

11CV

THÀNH VIÊN

3

Trần Lê Nhật Nguyên

11B1

THÀNH VIÊN

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ

NĂM HỌC 2017 -2018

 

STT

HỌ TÊN

LỚP

GHI CHÚ

1

Bùi Duy Bình

11B1

 

2

Nguyễn Khánh Duyên

11CV

 

3

Nguyễn Bảo Ngọc

11CV

 

4

Đỗ Tiến Đạt

11A5.1

 

5

Phạm Trung Hiếu

11D4

 

6

Lê Minh Huy

11D4

 

7

Nguyễn Ngọc Uyên Phương

11D4

 

8

Lê Uyên Chi

11D4

 

9

Trần Gia Hân

11D4

 

10

Trần Thục Khánh Uyển

11D4

 

11

Trần Nhật Vy

11D4

 

12

Lê Trọng Tín

12CL

 

13

Nguyễn Trần Anh Duy

12CT

 

14

Nguyễn Minh Hảo

12D2

 

15

Trần Mai Phương Anh

12D3

 

16

Lê Thị Phương Thùy

12D3

 

 

DANH SÁCH CỘNG TÁC VIÊN CÂU LẠC BỘ

NĂM HỌC 2017 – 2018

 

STT

HỌ TÊN

NƠI CÔNG TÁC

GHI CHÚ

1

Đặng Trọng

Trường Marie Curie

 

2

Nguyễn Gia Minh

Trường EIS

 

3

Nguyễn Ngọc Uyên Phương

Cựu học sinh

 

4

Lê Hoàng Thái

Cựu học sinh

 

5

Nguyễn Công Thành

Cựu học sinh

 

6

Nguyễn Đình Luyện

Cựu học sinh

 

7

Trương Đăng Khoa

Cựu học sinh

 


Nguồn tin: Tô Lâm Viễn Khoa

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88