Bước vào tuổi 18, học sinh khối 12 năm học 2021-2022 kính tri ân Cha Mẹ, Thầy Cô đã tạo điều kiện tốt nhất để chúng em có được hành trang vào đời
Thứ ba, 19/9/2017, 0:0
Lượt đọc: 845

Đại hội Cha Mẹ học sinh trường THPT Gia Định năm học 2017-2018

 Khai mạc đại hội

Ông Phan Xuân Trung Phó ban đại diện CMHS

NH: 2016 –2017, báo cáo quá trình chuẩn bị

đại hội

  Chi hội trưởng, Chi hội phó các lớp

 Hiệu trưởng Nguyễn Bảo Quốc báo

cáo về tình hình học tập, giảng dạy

năm học 2016–2017 và phương hướng

kế hoạch NH 2017–2018

 Ông Nguyễn Đình Thọ – Trưởng ban

đại diện CMHS 2016-2017 báo cáo

Tổng kết hoạt động của Ban đại diện

CMHS NH 2016 – 2017

Ông Nguyễn Huy Nhân – Phó Ban

đại diện CMHS 2016-2017 báo cáo tài chính của

Ban đại diện CMHS NH 2016 – 2017

 Ông Phan Xuân Trung  – Phó Ban

đại diện CMHS 2016-2017 báo cáo

dự thảo hoạt động của Ban đại diện

CMHS NH 2017-2018

                             Đóng góp ý kiến cho dự thảo và các vấn đề có liên quan đến cơ sở vật chất, hỗ trợ công tác khen thưởng, và hỗ trợ các công  trình
   
                              Đóng góp ý kiến cho dự thảo và các vấn đề có liên quan đến cơ sở vật chất, hỗ trợ công tác khen thưởng, và hỗ trợ các công  trình
 
 Hiệu trưởng Nguyễn Bảo Quốc trả lời các ý kiến đóng góp của Phụ huynh 

 Ban Đại diện CMHS NH 2016 – 2017 tặng quà

cám ơn cô Nguyễn Thị Thu Cúc

Nguyên Hiệu trưởng Gia Định

Ban Đại diện Cha Mẹ học sinh NH 2016 – 2017

tuyên bố mãn nhiệm kỳ 

 Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Bảo Quốc trao quà

lưu niệm cho PH (trong Ban Đại diện)

có con em ra trường

Ban Đại diện mới ra mắt. Hiệu trưởng Nguyễn Bảo Quốc tặng hoa chúc mừng. Ông Phan Xuân Trung, đại diện BCH hội CMHS NH 2017-2018 phát biểu

                                                                                                          Biểu quyết Nghị quyết Hội nghị

Tác giả: Admin
Nguồn tin: Nguyễn Minh Hùng

86