Đã vào đợt kiểm tra Học kỳ 2, năm học 2021-2022. Ban Giám hiệu và Thầy Cô trường THPT Gia Định xin chúc các em học sinh ôn tập thật tốt, tự tin và hoàn thành xuất sắc bài thi các môn học.
Thứ hai, 14/3/2022, 11:27
Lượt đọc: 112

Kế hoạch Tổ chức hoạt động dạy – học thích ứng, linh hoạt,đảm bảo chất lượng giáo dục

Căn cứ kết luận và chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị giao ban chuyên môn năm học 2021 – 2022 trong thông báo số 610/TB-SGDĐT ngày 08 tháng 3 năm 2022;

Căn cứ kế hoạch năm học 2021 – 2022 của trường Trung học phổ thông Gia Định và tình hình thực tế;

Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động dạy – học thích ứng, linh hoạt, đảm bảo chất lượng giáo dục tnăm học 2021 – 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch giáo dục năm học 2021 – 2022 của nhà trường trong bối cảnh thích ứng, linh hoạt với tình hình phòng, chống dịch bệnh tại thành phố.

- Duy trì việc dạy – học được thực hiện liên tục, đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường, chất lượng đầu ra của học sinh, đặc biệt đối với học sinh cuối cấp.

2. Yêu cầu:

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh. Có quy trình xử lý đối với các trường hợp F0, F1.

- Có phương án dạy học linh hoạt, kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, không làm gián đoạn việc học của tất cả học sinh, kể cả các em thực hiện cách ly y tế.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Nguyên tắc thực hiện:

- Tiếp tục thực hiện phương án đảm bảo an toàn cho học sinh khi đi học trực tiếp trở lại (đã áp dụng từ tháng 01/2022). Căn cứ theo tình hình thực tế và số lượng F0, F1 tại lớp và trường, hiệu trưởng quyết định thời gian áp dụng và hình thức dạy - học của từng lớp hoặc toàn trường: hoàn toàn trực tiếp, trực tiếp kết hợp trực tuyến, hoàn toàn trực tuyến.

- Nội dung dạy học được thực hiện theo kế hoạch dạy học học kì 2 được thống nhất trong tổ chuyên môn. Đối với các tiết học trực tuyến, giáo viên có phương pháp dạy học phù hợp để đảm bảo nội dung và chất lượng giảng dạy.

- Ưu tiên tận dụng thời gian dạy học trực tiếp để dạy – học các nội dung quan trọng, trọng tâm. Trong trường hợp giáo viên phải nghỉ để thực hiện cách ly y tế, tổ chuyên môn hỗ trợ phân công giáo viên dạy thay trực tiếp để đảm bảo chương trình.

- Có phương án hỗ trợ học sinh sau thời gian học trực tuyến để đảm bảo các em theo kịp chương trình chung.

2. Các hình thức dạy học:

a. Dạy - học hoàn toàn trực tiếp tại lớp:

- Giáo viên và học sinh học trực tiếp tại trường theo thời khóa biểu, có thực hiện kế hoạch dạy học 2 buổi, dạy học tăng cường tiếng Anh và các chương trình dạy học khác.

b. Dạy – học trực tiếp kết hợp với trực tuyến:

- Thực hiện khi một số học sinh trong lớp hoặc giáo viên bộ môn phải thực hiện cách ly y tế tại nhà và đủ sức khỏe để tham gia dạy – học. Thời gian dạy - học theo thời khóa biểu của lớp.

- Đối với trường hợp học sinh học trực tuyến tại nhà, giáo viên dạy trực tiếp tại lớp, đồng thời thực hiện cuộc gọi video call trên hệ thống Microsoft Teams để học sinh có thể theo dõi chung với lớp. Các học sinh còn lại học trực tiếp tại lớp. Lớp chuẩn bị điện thoại và giá đỡ điện thoại.

- Đối với trường hợp giáo viên dạy trực tuyến tại nhà, giáo viên thực hiện cuộc gọi video call trên hệ thống Teams; học sinh sử dụng máy chiếu và máy tính tại lớp để cùng tham gia tiếp học. Đối với các tiết còn lại trên thời khóa biểu, học sinh học trực tiếp tại trường.

c. Dạy – học hoàn toàn trực tuyến:

- Thực hiện trong trường hợp cả lớp được cho phép học trực tuyến tại nhà để đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

- Giáo viên và học sinh thực hiện dạy học theo phương án dạy học trực tuyến học kì 1 (năm học 2021 – 2022). Thời gian dạy – học theo thời khóa biểu của lớp (bao gồm các môn chính khóa, môn chuyên, buổi 2, tăng cường tiếng Anh và anh văn bản ngữ).

- Nhà trường hỗ trợ phòng, mạng wifi để hỗ trợ giáo viên dạy trực tuyến tại trường.

3. Duy trì kho học học liệu trực tuyến LMS:

- Tổ bộ môn tiếp tục duy trì kho học liệu trực tuyến trên hệ thống LMS (lms.hcm.edu.vn) bằng các nội dung phù hợp để học sinh có thể theo kịp bài học khi thực hiện cách ly y tế tại nhà.

- Đối với các học sinh không thể học giờ tương tác trực tuyến (do điều kiện sức khỏe), giáo viên bộ môn có phương án hỗ trợ các em học qua kho học liệu hoặc học phụ đạo khi đi học trực tiếp trở lại.

4. Kiểm tra, đánh giá:

- Giáo viên bộ môn căn cứ theo tình hình học của học sinh để quyết định hình thức, nội dung kiểm tra đánh giá thường xuyên của lớp (trực tiếp hoặc trực tuyến). Lưu ý: hỗ trợ các học sinh phải học trực tuyến theo kịp bài trước khi kiểm tra.

- Đối với kiểm tra đánh giá giữa kì 2, giáo viên và học sinh thực hiện theo kế hoạch kiểm tra đánh giá giữa kì 2 (năm học 2021 – 2022) đã ban hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đối với hiệu trưởng:

- Theo dõi tình hình diễn biến dịch bệnh để kịp thời đưa ra quyết định về hình thức dạy học phù hợp đối với từng lớp.

- Chỉ đạo bộ phận công nghệ thông tin rà soát và duy trì hệ thống dạy học trực tuyến (LMS và Teams).

- Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất hỗ trợ giáo viên và học sinh: giá đỡ điện thoại, mạng Internet, phòng dạy trực tuyến, máy chiếu, hệ thống âm thanh.

- Triển khai đầy đủ nội dung kế hoạch dạy học thích ứng, linh hoạt đến giáo viên, học sinh và phụ huynh.

2. Đối với tổ bộ môn và giáo viên bộ môn:

- Tổ trưởng phân công giáo viên tiếp tục chuẩn bị kho học liệu phù hợp với kế hoạch giảng dạy học kì 2, năm học 2021 – 2022.

- Tổ bộ môn tiến hành họp triển khai kế hoạch dạy học thích ứng, linh hoạt; thống nhất nội dung, hình thức kiểm tra đánh giá giữa kì 2 theo kế hoạch đã có; xây dựng phương án hỗ trợ đối với các học sinh không thể học trực tuyến.

- Tổ trưởng phân công giáo viên hỗ trợ dạy thay cho các giáo viên thực hiện cách ly y tế. Trong trường hợp không phân công được, giáo viên bộ môn phải sắp xếp dạy bù hoặc dạy trực tuyến (nếu sức khỏe cho phép).

- Giáo viên bộ môn theo dõi tình hình học tập của học sinh phải thực hiện cách ly y tế, kịp thời báo cáo tổ trưởng, hiệu trưởng các trường hợp gặp khó khăn, cần lưu ý.

3. Đối với học sinh:

- Thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch trong thời gian học trực tiếp tại trường. Nếu phát hiện nghi nhiễm, cần kịp thời báo cho giáo viên chủ nhiệm để được hướng dẫn theo quy trình.

- Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các tiết học trực tuyến (nếu có). Kịp thời trao đổi với giáo viên bộ môn về khó khăn trong quá trình học trực tuyến để có biện pháp hỗ trợ.

Trên đây là kế hoạch dạy – học thích ứng, linh hoạt trong điều kiện phòng chống dịch bệnh, đảm bảo chất lượng giáo dục của trường Trung học phổ thông Gia Định./.

Văn bản gốc: khke_hoach_thich_ung_linh_hoat_143202211.PDF

Tác giả: Quản trị viên
Nguồn tin: Tô Lâm Viễn Khoa

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88